N5/N4/N3/N2/N1

ဂ်ပန္စာ N5/N4/N3/N2/N1 ေျဖဆိုဖို ့ရန္ဝန္ေဆာင္မွဳေပးျခင္း ကို J Stars က ကူညီေပးပါတယ္။

အလုပ္အကိုင္ရရွိရန္ဦးတည္မွဳ

ကၽြန္ုပ္တို့သည္ သင္တန္းသားမ်ားအလုပ္အကိုင္ရရွိနိုင္ေအာင္က်ယ္ျပန့္ေသာကြန္ယက္မ်ားပိုင္ဆိုင္ထားပါတယ္။

လက္ေတြ ့က်ေသာအလုပ္

သင္တန္းျပီးဆုံးေသာအခါ လက္ေတြ ့က်ေသာ အေျခအေနတခု ကို မိမိျကိုးစားခဲ့မွဳအတြက္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရပါမယ္။

Facilitators မ်ား၏ပံ့ပိုးျခင္း

လက္ေတြ ့ဂ်ပန္စာနွင့္သက္ဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ားကိုပို ့ခ်ေပးေနေသာ Facilitators မ်ားသည္ လက္ေတြ ့အေတြ ့အျကံုရွိျပီး ရလဒ္မ်ား ဖန္တီးခဲ့ေသာ ထူးခၽြန္သူမ်ားျဖစ္ျကတဲ့အတြက္ ကၽြန္ုပ္တို့ပံ့ပိုးမွဳကိုေတာ့ ရလဒ္နဲ ့အတူတိုင္းတာေစာင့္ျကည့္လိုက္ပါ။

Result Proof သင္တန္းမ်ား

ရလဒ္ကို အထူးဦးတည္ေသာ Industrial Coaching သင္တန္းမ်ား သည္ လက္ေတြ ့အလုပ္အတြက္ ရက္တို အတြင္းမွာပင္ ျပီးေျမာက္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

Online Classroom ပို ့ခ်မွဳ

အခ်ိဳ ့ေသာ သင္တန္းနွင့္ဘာသာရပ္မ်ားကို Oversea ကေနတိုက္ ရိုက္ Online စနစ္နဲ ့သင္ျကားေပးမွာ ျဖစ္လို ့ လက္ေတြ ့ Globalization နဲ ့အဆက္အသြယ္မျပတ္ေစရပါဘူး။

အျခားေသာ Partnership Firms မ်ားနွင့္အတူလုပ္ေဆာင္မွဳမ်ား

ဂ်ပန္ Pre Interview

ဂ်ပန္ကို Intern အျဖစ္သြားဖို ့အတြက္ ပဏမေတြ့ဆုံျခင္း

ဂ်ပန္စကားေျပာတတ္ျပီး နားလည္နိုင္မွဳ ရွိမွဳ ကိုစစ္ေဆးခဲ့ျခင္းပါ။

Japan Facilitator

အနီးကပ္ Coaching

လူျကီးမင္းတို ့ဂ်ပန္စကားကို တတ္ေသာ္လည္း အင္တာဗ်ဴးမွာ လုိအပ္ခ်က္အတြက္ Coaching ခံယူသင့္ပါသည္။

Coaching သင္တန္း

အင္တာဗ်ဴးအတြက္ ျပင္ေပးျခင္း

J Stars သည္အင္တာဗ်ဳးအတြက္ Coaching သင္တန္းကိုအထူးလက္ခံဝန္ေဆာင္မွဳ ေပးပါတယ္။

သင္တန္းသားနွင့္ဝန္ထမ္းမ်ား

သင္တန္းသားမ်ားနွင့္အတူ

MSI သည္ J Stars ၏ Sponsorship အဖြဲ ့ျဖစ္သလို သင္တန္းသားမ်ားေအာင္ျမင္ေရးကိုလည္းအထူး ေလ့က်င္ေပးေစလိုေသာ Partnership အဖြဲ ့တစ္ခုျဖစ္သည္။

55 +

ဂ်ပန္အလုပ္မ်ား

12 +

သင္တန္းမ်ား

14 +

Sponsorship

150 +

ေက်ာင္းသားမ်ား

မဂၤလာပါ။ 

J Stars ဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းမွျကိုဆိုပါတယ္။

 

J Stars သည္ Japan သို ့ေစလြတ္ ေန ေသာ Oversea Employment Agency မ်ားစြာနွင့္ ခ်ိတ္ ဆက္ ကာ လုပ္ ကိုင္ လ်က္ ရွိပါသည္။ မိမိတို့၏ သင္တန္းေက်ာင္းမွ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ဂ်ပန္နိုင္ငံ ရွိ Company မ်ား တြင္သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုေနသူမ်ား ကို ေမြးထုတ္ေပးေနပါျပီ။

ထို ့အျပင္ ဂ်ပန္ နိုင္ ငံ ရွိေက်ာင္း မ်ား နွင့္ လည္း ခ်ိိတ္ ဆက္ကာ Studying in Japan လုပ္ ငန္း မ်ား ကိုလည္း မွန္ ကန္ ေသာ ေစ်းနွဳန္း ျဖင္ ့ဝန္ ေဆာင္မွဳ ကို လုပ္ ေဆာင္ ေပး ေန ပါတယ္။ N5 မွ စကာ ဂ်ပန္ စာ အတြက္ စာေမးပြဲ ေျဖဆို မွဳ မ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင့္မ်ားကို လည္း ဝန္ ေဆာင္ မွဳ ျပဳ လုပ္ ေပး ေန ပါျပီ။

ဒါ အျပင္ ဂ်ပန္ ဘာ သာျပန္ လုပ္ ငန္း မ်ား ကို လည္း အလ်င္းသင့္ သလို ေဆာင္ ရြက္ ေပး ေန ျပီး စာရြက္ စာတမ္းမ်ား နွင့္ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား အတြက္ လိုအပ္ေသာ တရားဝင္ စာရြက္ စာတမ္း မ်ား ကို လည္း ဝန္ ေဆာင္မွဳ ျဖင့္ ေဆာင္ ရြက္ ေပး ေန ပါသည္။

ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာေသာ J Stars ၏ ဝန္ထမ္းအေပါင္း ကလည္း လူ ျကီး မင္း တို ့နွင့္ လူျကီးမင္း တို ့မ်ိဳး ဆက္ လူငယ္မ်ား ဂ်ပန္ စာလြယ္ ကူစြာ သင္ျကားနိုင္ ေအာင္ ေသာ္လည္း၊ နည္းမွန္ လမ္းမွန္မ်ား ကို ေသာ္လည္းေကာင္း လမ္း ညြန္ မွဳ ျပဳ လုပ္ ေပး ေန ပါ ျပီ။

J Stars Coaching

Success Stories

Kaigo သင္တန္း

Kaigo သည္ ဂ်ပန္စာ N3 ျပီးမွ ဂ်ပန္သြားရနိုင္တာေျကာင့္ခက္ခဲေသာဝန္ေဆာင္မွဳျဖစ္သည္။

Sponsorship by MSI

မိမိလူမ်ိဳး မ်ား နွင့္တိုင္းျပည္ဖြံ့ ျဖိဳးရန္ အတြက္ ပါဝင္ေသာ တစ္ေနရာမွ လုပ္ေဆာင္ရန္အသင့္ျဖစ္ေန ေသာ MSI အဖြဲ ့

MSI ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳဒါရိုက္တာ

Japan Interview တခုတြင္ MSI အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ ဒါရိုက္တာနွင့္အတူ Japan Client companyတခုက J Stars မွေက်ာင္းသားမ်ားကို လက္ခံအင္တာဗ်ဴးခဲ့သည္။

စာသင္ခန္း

ေကာင္းမြန္ေသာစာသင္ျကားျခင္းအတြက္ သပ္ရပ္ျပီး စည္းကမ္းရွိေသာ ဝန္ေဆာင္မွဳ နွင့္ အရည္အေသြးျပည့္ဝျပီးစည္းကမ္းလိုက္နာေသာ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ၊ အလုပ္သင္တန္းသား နွင့္ သင္ယူလိုသူမ်ား ကို J Stars မွ အစဥ္ျကိုဆိုျပီး ပံ့ပိုးေပးလ်က္ပါ။